21/11/2020 | 00:01

Nguyễn Hồ Nam

Duyendang -
Nguyễn Hồ Nam
Tên : Nguyễn Hồ Nam
Sinh năm : 01/01/1978
Nguyên quán : Thị xã Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Nơi sinh : Vĩnh Long
Trình độ : - Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng - Đại học Monash - Úc (2005)- Cử nhân Tài chính - Ngân hàng - Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh (1999)
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT 17/10/2016
Chủ tịch HĐQT 9/10/2017
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
31,245,550 22.97% 14/11/2020 261.8
3,377,855 07.1% 31/12/2019 36.0
Tổng cộng : 297.8
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU
Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Đại diện cho 4,426,412 09.31% 05/2017 47.1
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Hồ Thị Anh Lan Mẹ 37,800 31/12/2019 0.3
Nguyễn Thị Thùy Linh Vợ 3,139,660 31/03/2020 26.3
100,000 06/04/2020 1.1
(*) Tính theo giá cập nhật đến 20/11/2020
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Năm 2003 - năm 2005: Đại học Monash - Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng
  • Năm 1995 - năm 1999: Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh - Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • - Từ 2000 đến 2001: Phó phòng kế toán, Tập đoàn Unilever Việt Nam, Hồ Chí Minh, Việt Nam- Từ 2001 đến 2006: Trưởng phòng Kế toán Tài chính, Trưởng phòng Kế toán Quản trị, Tập đoàn Unilever Việt Nam, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Trưởng Bộ phận Dự án tài chính, Tập đoàn Unilever Úc, Úc.- Từ T9/2006 đến T1/2010: Tổng Giám đốc, Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Hồ Chí Minh, Việt Nam- Từ T1/2010 đến T5/2012:Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Hồ Chí Minh, Việt Nam- Từ T2/2013 đến T4/2015: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, CTCP Bamboo Capital, Hồ Chí Minh, Việt Nam.- Từ T3/2012: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hợp Điểm, Hồ Chí Minh, Việt Nam- Từ T7/2013: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phầnQuản lý Quỹ Thăng Long, Hồ Chí Minh, Việt Nam- Từ T4/2015: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị,Công ty Cổ phần Bamboo Capital, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi), Hồ Chí Minh, Việt Nam


Top