20/11/2020 | 00:00

Nguyễn Việt Thắng

Duyendang -
Nguyễn Việt Thắng
Tên : Nguyễn Việt Thắng
Sinh năm : 04/02/1970
Nơi sinh : Hà Nội
Cư trú : Thanh Xuân, Hà Nội
Trình độ : Kỹ sư Xây dựng - Đại học Xây dựng Hà Nội (1992)
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT 30/3/2012
Phó Tổng GĐ 7/4/2012
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
8,855,723 00.27% 31/12/2019 311.7
(*) Tính theo giá cập nhật đến 19/11/2020
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • năm 1992: Đại học Xây dựng Hà Nội - Kỹ sư Xây dựng
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • Từ năm 2015 : Giám đốc Công ty TNHH MTV TM & SX thức ăn chăn nuôi Hòa Phát
  • Từ năm 2012 : Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hoà Phát
  • Từ năm 2007 : Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Hoà Phát
  • Từ năm 2003 đến năm 2015 : Phó Giám đốc - Công ty CP XD và PT Đô thị Hòa Phát
  • Từ ngày 19 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 03 năm 2008 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
  • Từ năm 1998 đến năm 2003 : Phó Giám đốc XD - Công ty XD số 4, Tổng CTXD Hà Nội


Top